Link firmware FTF:
Sony Xperia Z2:
Sony Xperia Z3:
Sony Xperia Z3 Compact:
Link Flashtool:

Lưu ý: tích đánh dấu vào Partition và Baseband để giữ lại dung lượng bộ nhớ và sóng với máy Nhật.
Máy xách tay thị trường Nhật sẽ vẫn mất NFC.
Máy quốc tế cùng mã máy thì không cần đánh dấu, khác mã máy vẫn cần đánh dấu baseband.

Website:
Fb:
Fb Reviewer:
Email: review.clickbuy@gmail.com
Clickbuy’s channel:
Xem thêm video trên Clickbuy’s channel:

50 COMMENTS

 1. em up bi the nay xin giup minh voi
  26/059/2017 06:59:56 – INFO – Current device : D6708 – BH9022U11N – 1288-1477_R30C – 1278-4381_23.4.B.0.319 – VERIZON-LTE_23.4.B.0.319
  26/059/2017 06:59:56 – INFO – Closing TA partition
  26/059/2017 06:59:56 – INFO – Start Flashing
  26/059/2017 06:59:56 – INFO – Processing loader.sin
  26/059/2017 06:59:56 – INFO – Checking header
  26/059/2017 06:59:56 – INFO – Flashing data
  26/059/2017 06:59:57 – INFO – Loader : S1_Root_9c84 – Version : MSM8974AB_22 / Boot version : S1_Boot_MSM8974AC_LA3.0_L_Verizon_37 / Bootloader status : NOT_ROOTABLE
  26/059/2017 06:59:57 – INFO – Transfer buffer size : 262144
  26/059/2017 06:59:57 – INFO – Parsing boot delivery
  26/059/2017 06:59:57 – ERROR – Error parsing TA file. Skipping
  26/059/2017 06:59:57 – ERROR – Error parsing TA file. Skipping
  26/059/2017 06:59:57 – ERROR – root : this bundle is not valid
  26/059/2017 06:59:57 – INFO – You must have the according fsc script to flash this device.
  26/059/2017 06:59:57 – INFO – Flashing finished.
  26/059/2017 06:59:57 – INFO – Please unplug and start your phone
  26/059/2017 06:59:57 – INFO – For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings

 2. Anh ơi anh có thể làm 1 video nói về update rom được không ví dụ như sony mà chay rom của dòng máy khác chẵng hạn anh nói chi tiết cho nhiều người hiểu luôn được không xin cãm ơn anh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here