Phần 2:

Chương 3. Bạn là ai?

Mỗi suy nghĩ của bạn là một lời tuyên bố trước vũ trụ về điều bạn khao khát. Mỗi suy nghĩ của bạn là một sự thay đổi sinh lý trong con người bạn. Bạn là sản phẩm được tạo nên từ tất cả những suy nghĩ bạn từng nghĩ, tất cả những cảm xúc bạn từng cảm nhận, tất cả những hành động bạn từng thực hiện cho tới giờ phút này.
Suy nghĩ của bạn ngày hôm nay cảm xúc bạn nhận ngày hôm nay, và hành động bạn thực hiện ngày hôm nay sẽ quyết định những trải nghiệm ngày mai của bạn.
Hãy học cách suy nghĩ và cư xử tích cực, phù hợp với điều bạn muốn trở thành, thực hiện hay trải nghiệm trong đời.

Chương 4: Cảm xúc

Cảm xúc là chất chỉ thị chính xác cho biết bạn đang nghĩ gì, và liệu bạn có đang hành động với cái tôi thật sự hay những khao khát trong sâu thẳm trái tim bạn hay không.

Mọi điều xảy ra đều là hệ quả của điều tạo nên bạn (David R.Hawkins)

Sách NGƯỜI NAM.CHẬM – Bí Mật Của Luật Hấp Dẫn
Tác giả Jack Canfield và D.D. Watkins
NXB Công Thương
Thu Huyền – Thanh Minh dịch

#Bí_Mật_Của_Luật_Hấp_Dẫn
#Jack_Canfield #D_D_Watkins
#KimHoangOfficial
#sachnoihay
#Nguoinamcham
#Chìa_khóa_cuộc_sống
#luathapdan
#quyluathapdan

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here