Buổi Live-stream thứ 7 sẽ tìm hiểu về cách cài đặt cập nhật báo cáo và dữ liệu trên PowerBI Service tự động. Sau khi hoàn thành báo cáo thì đây là bước bắt buộc để có môt hệ thống báo cáo tự động.

#kpim #ducnguyen #powerbi #chart
——————————
📷 Connect with us:
Facebook page:
Facebook group:
Website:
Youtube:
Instagram:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here