Eloncity là gì?
Eloncity là một mô hình cho việc lập kế hoạch, xây dựng và vận hành microgrid tái tạo dựa vào cộng đồng, có nghĩa là:

➢ Trung tâm cộng đồng – các thành viên cộng đồng phối hợp với nhau để trao đổi năng lượng và chia sẻ các lợi ích về chi phí thiết bị năng lượng (ví dụ, PV năng lượng mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS), hệ thống quản lý năng lượng và các thiết bị khác) cung cấp năng lượng địa phương hiệu quả, để tối đa hóa tỷ lệ sử dụng của thiết bị được lắp đặt để tăng lợi tức đầu tư (ROI) và các lợi ích khác. Cách tiếp cận dựa vào cộng đồng sử dụng các nguồn lực tập thể của toàn bộ cộng đồng để thực hiện một dự án có thể quá tốn kém để được thực hiện trên cơ sở cá nhân hoặc phải dựa vào nguồn tài trợ từ nhà tài trợ mà lợi ích của họ có thể không hoàn toàn phù hợp với những gì quan trọng đối với cộng đồng .

➢ Dựa trên khả năng tái tạo – sử dụng các nguồn tái tạo có sẵn tại địa phương, như năng lượng mặt trời hoặc gió, để sản xuất điện cục bộ để đáp ứng nhu cầu năng lượng của cộng đồng.

➢ Microgrid – có nghĩa là hệ thống năng lượng cộng đồng được thiết kế để có khả năng hoạt động ở chế độ Island-mode AND grid-connect. Island-mode có nghĩa là cộng đồng có thể hoạt động một mình mà nhu cầu năng lượng cộng đồng được đáp ứng bằng năng lượng được sản xuất tại địa phương trong cộng đồng. Chế độ đảo giữ cho cộng đồng an toàn và hoạt động trong thời gian xảy ra thảm họa hoặc các sự kiện khẩn cấp khi các dịch vụ năng lượng từ lưới điện chính bị gián đoạn. Chế độ kết nối lưới có nghĩa là hệ thống năng lượng cộng đồng được kết nối với lưới điện chính cho phép cộng đồng nhập khẩu năng lượng từ lưới điện chính để bổ sung năng lượng do cộng đồng sản xuất. Ở chế độ kết nối, hệ thống năng lượng cộng đồng có thể cung cấp các dịch vụ năng lượng cho lưới điện chính khi lưới điện bị thất bại hoặc không đủ nguồn cung cấp năng lượng cục bộ để hỗ trợ hoạt động lưới điện một cách đáng tin cậy.

Mô hình Eloncity tích hợp các công nghệ tiên tiến, thực hành tốt nhất và bài học kinh nghiệm để tạo ra một thiết kế có thể mở rộng và có thể tái tạo để phát huy tiềm năng của microgrid tái tạo dựa trên cộng đồng để đạt được tương lai năng lượng an toàn, an toàn, lành mạnh, bền vững và công bằng.

Tầm nhìn của Eloncity là gì?
AI Grid Foundation (Foundation), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Singapore và là người ủng hộ cho việc sử dụng năng lượng tái tạo phi tập trung là con đường có thể để giải quyết những thách thức về năng lượng của chúng ta. Chúng ta thấy một tương lai năng lượng có thể đạt được an toàn hơn, sạch hơn, có lợi hơn, dễ tiếp cận hơn. Chúng tôi tin rằng công nghệ blockchain dựa trên sự đồng thuận và chia sẻ là rất quan trọng để xây dựng tương lai năng lượng tái tạo hợp tác phân cấp. Chúng tôi nhận ra rằng mã thông báo tiện ích mã hóa là một chất xúc tác hiệu quả và hiệu quả để tạo ra thị trường năng lượng tái tạo mở, thống nhất và thống nhất để kết nối người tiêu dùng năng lượng với các nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm trên toàn thế giới. Chúng tôi cộng tác với các đối tác tài chính và công nghệ toàn cầu, chính quyền địa phương và các cơ quan công cộng, cộng đồng và các nhóm vận động chính sách,

Tham khảo thêm thông tin tại:
Krypital Bounty Group:
Eloncity Nhóm:
Krypital News :
Website chính:
Medium:
Telegram:
Facebook:
Twitter:
Reddit:

Thông tin tác giả:
Link xác minh tác giả:
My bitcointalk:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here