🍽 Series Dám Thực Dám Thách là một chương trình mà ở đó người chơi sẽ phải thực hiện những thử thách mà chương trình đưa ra và sau đó sẽ phải dùng món ăn mà người chơi đã hoàng thành thử thách.

🥇Tiktok🥇

🏅Instagram🏅

🏆Youtube🏆

🎖Facebook🎖

#parody #genshininpact #dtdt #wedo #wedochannel

25 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here